Generelt uttaler tannhelsepersonell seg på grunnlag av synsing og overleverte forelesninger som ikke baserer seg på fakta. Her er forklaringen på en svært viktig faktor i vurdering av tannbørstens stivhetsgrad. Rapporten ble publisert i 1979.

Tannbørste
Tannbørster finnes i mange varianter og stivhetsgrader

Rapporten beskriver utviklingen av en metode for å måle stivhetsgraden til tannbørstebusten.

66 forskjellige tannbørstemerker ble samlet inn fra hele verden. Disse ble testet i henhold til den foreslåtte metode. Det ble funnet store forskjeller mellom børster deklarert med samme stivhetsgrad.

På bakgrunn av disse funnene ble en målemetode beskrevet og stivhetsskala for varedeklarasjon foreslått. Denne vil kunne gi forbrukeren en konsistent varedeklarasjon for stivhet uansett produsent og merke.

Du kan ikke avgjøre stivhetsgraden ved å la tommelen gli over busten. Stivhet er avhengig av mange faktorer, som temperatur, fuktighet, antall bunter i børstehodet, antall filamenter i hver bunt, diameter og lengde på filamentene ved bruk eller måling. Dette gjør at børster med svært forskjellig stivhetsgrad kan ved en subjektiv tommelfingervurdering bli vurdert feil.

Metoden og skalaen ble godkjent av FDI (Den intersjonale tannlege-organisasjonen) i 1979. Dessverre ble ikke metoden mye brukt og er derfor gått i glemmeboken.

Da har du litt bakgrunnstoff som du kan diskutere med tannlegen din meste gang dere snakker om tannbørstevalg.

Artikkelen var publisert i Journ of Scand. Res. 1979:87:159-170 og kan leses i sin helhet ved å klikke på bildet under, rapporten er på engelsk.

Suggestion for a definition, measuring method and classification system of bristle stiffness of thoothbrushes publisert 3.02.1979