Er du/dere aktiv i et forum hvor det kan være interessant å få en presentasjon av hvordan du/dere best tar vare på egen munn- og tannhelse og blir i stand til å ta veloverveide behandlingsvalg i diskusjon med tannhelsepersonnell kan denne presentasjonen være nyttig for du/dere.

Hvordan behold kontrollen over egen tannhelse

Gode råd og veiledning i eget tannstell

– God egeninnsats sikrer stabil tannhelse og reduserer behovet for tannbehandling og derfor også kostnadene til vedlikehold av tannhelsen.

Tannlege og spesialist i periodonti Per Nygaard-Østby holder dere i ånde med gode råd og tips om munn og tenner.

Per Nygaard-Østby
Tannlege og spesialist i periodonti Per Nygaard-Østby

Forespørsel om foredrag

Send inn en forespørsel. Foredraget koster kr 3500,- pluss reisegodtgjørelse etter statens satser.