Seniorenes tannstatus har bedret seg

Seniorenes tannstatus har bedret seg betydelig over de siste 20-30 år. Fra et flertall av seniorer med proteser, med løstenner eller kjøpetenner, til et flertall med egne tenner. Disse tennene har mange tannlegereparasjoner, men fungerer godt som «tyggeredskap» og i sosial sammenheng.

Stadig flere seniorer har fått tannerstatninger i form av implantater. Dette er «nye røtter» i titan. Oppå disse blir det festet enten enkle kroner eller broer som består å flere sammenhengende tannerstatninger.

For at du skal beholde en god tannstatus i seniorperioden av livet må du tenke noe annerledes enn du gjorde i unge år.

Senior som får hjelp av tannpleier
Senior som får hjelp av tannpleier

Munntørrhet

Munntørrhet er et tiltagende problem som gjør at muligheten for å utvikle karies, hull i tennen, øker betydelig.

Tannkjøttet og kjevebenet trekker seg naturlig noe tilbake, du får blottlagte tannhalser. Disse er mer utsatt for karies når du er senior.

Hva hvis egenrenholdet ikke er tilstrekkelig?

Renholdet ditt må være mer effektivt for å forebygge utviklingen av karies, gingivitt og periodontitt.

Er du riktig uheldig kan du også utvikle soppinfeksjoner eller andre infeksjonstilstander i munnhulen ved dårlig eller mangelfullt egenrenhold.

Eldre kan risikere å bli syke av en dårlig munnhelsetilstand.

Sykdommer og betennelsestilstander i munnhulen kan påvirke din generelle helsetilstand. Derfor er en god munnhelse viktig for din øvrige generelle helsetilstand. Bakterier du har i munnen kan som følge av utilstrekkelig tannrenhold trekke ned i lungene og forårsake lungebetennelse.

Ditt tannrenhold er avhengig av både syn, muskelkraft og finmotorisk evne. Er disse svekket må du kanskje ha hjelp til tannrenholdet.

Problemer som møter deg som senior?

Her får du tips om hvordan du kan behandle problemene på beste måte: