Hva er Peri-implantitt!

Peri-implantitt er en infeksjon eller betennelsesprosess rundt ett eller flere implantater. Denne betennelsen medfører tap av feste/kjeveben rundt implantatet. Får tilstanden stå ubehandlet over lang tid kan implantatet miste så mye benfeste at det løsner eller må bli fjernet.

Årsaken til utviklingen er som regel manglende oppfølgning av tannhelsepersonell kombinert med et utilstrekkelig egenrenhold.

Dette medfører dannelse av belegg på implantatene dine. Dette belegget inneholder bakterier som fremkaller betennelsesreaksjonen i tannkjøttet som så over tid sprer seg videre til kjevebenet og som medfører bentapet rundt implantatene.

Forløp

En peri-implantitt utvikler seg relativt raskt og symptomløst til å begynne med.

Etterhvert som betennelsesprossen utvikler seg kan den medføre store smerter og som tidligere nevnt at implantatene blir mobile, eller løse og når festetapet blir stort nok faller de ut eller blir fjernet da de ikke lenger er funksjonsdyktige.

De første tegnene

Det hele begynner med at tannkjøttet ditt rund implantatene blir rødt og hovent og blør lett. Ømhet kan forekomme, men ikke alltid.

Hvorfor

Betennelsestilstanden skyldes utilstrekkelig daglig renhold, som kanskje igjen skyldes manglende informasjon og oppfølgning fra tannlegen kombinert med mangel på motivasjon og forståelse for betydningen av regelmessig og daglig egeninnsats.

Hva kan du gjøre?

Bygge opp entusiasme for bevaring av behandlingen slik at dine daglige renholdsrutiner går som en lek.

Renholdsrutinene kan du lese om på siden Egenrenhold av tennene.

Rutinene, teknikkene og hjelpemidlene er de samme som for tennene dine.

Behandling

Tannlegen bør gjennomføre kontroller av implantatene dine en gang i året og tannpleieren renser implantater og tenner hver 3. måned til å begynne med.

Etter hvert som du får observasjonstid på stabiliteten i situasjonen kan intervallene økes.

Tannpleieren er nøkkelpersonen i sikringen av et god og varig behandlingsresultat.

Prognose

Prognosen er god hvis det anbefalte regimet blir fulgt. Hvis ikke kan investering gå tapt raskere enn du har tenkt deg.

Advarsel

Hvis du ikke sørger for regelmessige kontroller av implantatene og det utvikler seg en peri-immplantitt som krever kirurgisk behandling er prognosen vesentlig mer usikker. Denne type kirurgi er fortsatt på eksperimentstadiet.

Det verserer mange teorier om hvilken teknikk som er mest effektiv, men hittil er det ikke fremkommet noen sikker metode.

Moralen er derfor: Sørg for regelmessige kontroller og et godt profesjonelt vedlikehold i tillegg til god og regelmessig egenrenhold.

 

Kilder

Egen bakgrunn

Store norske medisinske leksikon