Veiledning fra tannlegen

Lurer du på hva en periodontist er og hva han eller hun kan gjøre for deg?

publisert i: Tannløsning 0

En periodontist er en tannlege med spesialutdannelse for behandling av tannløsningssykdommer, dvs. spesialist i Periodonti. Almenntannlegene henviser pasienter med tannløsningssykdom til spesialisten når de føler at det kreves mer kompetanse enn det de selv har som almenntannlege. Les mer om tannløsningssykdommene gingivitt, periodontitt og periimplantitt ved å klikke på de blå navnene.

Behandlingen vil bestå av en kartlegning av din tilstand, presentasjon av en behandlingsplan og et kostnadsoverslag. Dette blir da presentert for deg og gjennomgått i detalj så du er helt innforstått med hva som er nødvendig og rekkefølgen i behandlingen.

Selve behandlingen begynner hos en tannpleier (hva det er kommer i neste blog). Hun vil instruere deg i nødvendige hjemmerutiner og deretter gjennomføre en grundig opprensing rundt alle tennene dine. Når denne behandlingen er fullført vil du ble satt opp til spesialisten igjen, som da vil vurdere graden av bedring og beslutte om det er nødvendig med kirurgiske inngrep for å stanse sykdommen.

Det er viktig å huske på at tannløsningssykdommer aldri blir kurert, men progresjonen/utviklingen vil bli stoppet. Derfor er det avgjørende at du kommer inn i et vedlikeholdsregime hos tannpleier tilpasset ditt behov og at spesialisten ser deg igjen til kontroll ca. hvert annet år.

Ved fullført førstegangs behandling og ved påfølgende kontroller sender spesialisten en epikrise/rapport om tilstanden til henvisende tannlege. Slik sikres du mot at sykdommen utvikler seg videre og at du opplever at tenner løsner og går tapt med de problemer det medfører.

Lykke til!

Legg igjen en kommentar