Pleie på sykehjem

Sykehjemmets ansvar for munnhelsen

publisert i: Egenrenhold 0
Som foresatt til en beboer på sykehjem eller bruker av hjemmesykepleien er det viktig å vite hvilket ansvar sykehjemmet og hjemmesykepleien har for pasientens munnhelse.

Svikter munnhelsen som følge av manglende stell og vedlikehold kan dette medføre store smerter, nedsatt tyggefunksjon med derav følgende avmagring og sykdomsutvikling, utvikling av infeksjoner og ikke minst reduksjon av livskvalitet.

Erfaring viser at munn- og tannstell er svært lavt prioritert i mange sykehjem og i deler av hjemmesykepleien. De grunnleggende forutsetningene for et godt munn- og tannstell på sykehjem er ofte ikke tilstede. Pasienten kan ha nedsatt funksjonsevne og lide av kroniske sykdommer som gjør pasienten avhengig av hjelp til munnstell. Noen pasienter er lite samarbeidsvillige, noen kan føle hjelpen som invasjon av privatsfæren og noen er for syke til å kunne ta i mot hjelp.

Vegrer pasienten seg for å ta til seg mat og drikke kan det være en indikasjon på munnhuleproblemer som forsterkes ved tygging og bruk av muskulaturen i munnhuleregionen.

Helsepersonell skal gi omsorgsfull hjelp og handle forsvarlig, innhente kvalifisert bistand når dette ansees som nøsvendig (Helspersonelloven § 4).

Det er derfor all grunn til å følge opp munnhelsesituasjonen for den du er foresatt for. Det kan innebære at du kanskje også kan » ta i et tak» for å avhjelpe situasjonen. Gode råd om dette kan du sikkert få av tannlegen din eller du finner dem på denne siden.

Legg igjen en kommentar