Hva var det jeg sa!

Så er valget over og vi har fått en ny regjering. Det var mye snakk om tannhelse i valgkampen, Nå foreligger regjeringsplattformen uten at tannhelse har fått noen fremhevet plass i denne. Tannlegeforeningen er kun mellomfornøyd.

Selvom tre av fire tannhelsetjenester utføres i privat praksis har Hurdalsplattformen  fokusert på det offentlige tannhelsetilbudet til grupper som allerede er omfattet gratis tannhelsetjenester, mens de fleste voksne pasienter ikke får noen nye rettigheter og fortsatt må betale hele regningen selv, bortsett fra noen behandlinger som er dekket av refusjonsordninger.

Regjeringen Støre ønsker å styrke det forebyggende arbeidet, styrke støtteordninger for de med dårlig tannhelse og dårlig råd, samt gjennomgå refusjonsordningene på tannhelsefeltet. Det høres lovende ut, men det gjenstår å se hva som blir gjennomført og hvor lang tid det vil ta.

Plattformen synes å prioritere de unge. Det står lite om tanhelsetilbudet til de eldre og pleietrengende.

Legg igjen en kommentar