Dårlig munnhelse påvirker din generelle helsetilstand

Igjen skriver media om at munnhelse må bli en del av det generelle offentlige helsetilbudet. Ungdomspartiene vil prioritere ungdomen, det er bra, men eldregenerasjonen må heller ikke glemmes i denne diskusjonen. Politikerene kvier seg fortsatt for dette i den tro at det vil bli veldig kostbart og kreve tøffe beslutninger i budksjettprossessen.

Legger man opp til et edruelig og forebyggende rettet tilbud vil kostnadene ikke bli så skremmende og folkehelsemessig vil det bidra til en bedring i den generelle helsetilstand.

Sammenhengen mellom munnhelse og generell helse kan du lese mer om  her.

Legg igjen en kommentar