Sengeliggende som får hjelp til tannpuss

Rettigheter til tanhelsetjenester

publisert i: Nyheter 0

Visste du at du har visse rettigheter til tannhelsetjenester? Det følger a​​​​v lov om tannhelsetjenesten (§ 1-3) (lovdata.no) at Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen. Den skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til:

a) Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år

b) Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon

c) Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie

d) Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret

e) Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere

Av bestemmelsen fremgår at «Gruppene (a-e) er listet opp i prioritert rekkefølge. Hvis ressursene ikke er tilstrekkelig for tilbud til alle gruppene skal denne prioriteringen følges.» Dette innebærer at fylkeskommunen kan begrense tilbudet hvis den mener at personellmessige- og økonoiske resurser ikke strekker til. Hele saken kan leser her.

En slik prioriteringsmulghet kan fort bli til at pasienter som har behov for  det oppsøkende tilbudet kan falle utenfor eller bli nedprioritert. Dette kan også ramme eldre pasienter i sykehjem.

Legg igjen en kommentar