Tannpleierbesøk

Behandling av tannlege eller tannpleier?

publisert i: Behandling 0

Er du usikker på om du skal gå til tannlegen eller tannpeieren?

Som regel er tannpleieren ansatt hos tannlegen og gjør en del av det grunnleggende arbeidet, som å ta røntgenbilder, undersøke pasienten og rapportere til tannlegen, eventuelt sette opp time til tannlegen for nødvendig reparativ behandling.

Den viktigste delen av tannpleierens arbeidsoppgaver er det forebyggende arbeidet, som det å rense tennene for tannsten og bakterielt belegg, gi deg gode råd om hva du må gjøre hjemme i dine daglige rutiner og følge deg opp hvis du begynner å utvikle betennelsestilstand i tannkjøttet.

Regelmessig tannpleieroppfølging er den beste munnhelseinvesteringen du kan gjøre. Behandlingen bidrar til å holde munnen din problemfri og til å spare betydelige kostnader, som ofte blir resultatet av utilstrekkelige rutiner.

Hvor ofte du bør gå til tannpleier avhenger av hvor utsatt du er for å utvikle problemer. Det kan være hver 3., 6. eller 12. mnd. Eller hvis du har en god og stabil tilstand holder det kanskje med hvert annet år.

Besøk hos tannlegen hvert annet år bør være tilstrekkelig så lenge du har et opplegg med tannpleier.

Men husk at det er tannlegen som har ansvaret for at du har et adekvat oppfølgingsregime, forutsatt at du har inngått en avtale med tannlegen om en slik avtale.


Du kan lese og lære mer om hvordan du kan forebygge og best renholde munn og tenner på egenhånd.

Vi tilbyr vurdering av behandlingsforslag fra tannlege, dersom du trenger en tredjeparts gjennomgang av behandlingsplan og kostnadsoverslag.