Norske kroner - 200 sedler

Igjen lover politikerene gratis tannbehandling til alle.

Det er all grunn til å applaudere idéen. Det er på høy tid at munnhelse blir en del av den generelle helsen.

Dette løftet kommer opp ved hvert eneste Stortingsvalg, men blir straks glemt så snart valget er over. Det blir interessant å se hva som skjer i år.

Også i år lover, særlig Rødt og SV, fornyet innsats. Ved gjennomgang av deres partiprogrammer reiser det seg flere spørsmål enn det gis svar. Forslagene er lite konkrete, angir ingen tidshorisont for når gratis tannbehandling skal innføres eller hvordan samarbeidet offentlig-privat drift skal gjennomføres. De forteller heller ingen ting om kostnader og finansiering.

Innholdet om tannhelse i partiprogrammene er lite konkret og bygger på foreldet kunnskap om behandlingsbehov, prioriteringer og behandlingstilbud. Det synes å være ensidig fokus på prisregulering uten noen vurdering av kostnadsnivået forbundet med å drive tannlegevirksomhet. Partiprogrammene er for lite konkrete og det blir derfor vanskelig å tro på utspillene denne gangen også!

Men saken er viktig og fagmiljøet vil kjempe videre for en best mulig løsning for alle parter.

Legg igjen en kommentar