Overbehandling er blitt et sentralt tema også innen tannbehandlinhg nå.

publisert i: Nyheter 0

Så er overbehandling blitt et så utbredt fenomen også i Norge at tannlegeforeningen har sett seg nødt til engasjere seg. Det er veldig bra. Kampanjen «Gjør kloke valg» er en kampanje myntet både på tannleger og pasienter. Den ble startet i USA i 2012 og er nå et felles prosjekt innen alle deler av helsesektoren. Hensikten er å muliggjøre god kommunikasjon mellom tannlege og pasient slik at det blir gjort kvalitativt gode behandlingsvalg.

Overbehandling defineres som en behandling som gir liten eller ingen effekt på en sykdom man prøver å behandle.

I noen tilfeller kan sykdommen gå over av seg selv (spontantilheling), og i noen tilfeller kan nytten av en behandling være mindre enn ulempene den medfører for pasienten.

Årsakene til at overbehandling er et tiltagende problem skyldes at det tilsynelatende er en overetablering av tannleger i sentrale strøk. Tannhelsen er også blitt bedre og etterspørselen etter behandling har avtatt. Tannlegene trenger inntektene og noen lar seg friste til å tilby behandlinger du som pasient kanskje ikke trenger.

Mitt råd til deg som pasient er å stille krav til tannlegen om å gi deg god nok informasjon til at du kan gjøre et trygt og kvalitativt velfundert valg om du vil ha behandlingen eller ikke. Det er du som bestemmer og ikke tannlegen!

Legg igjen en kommentar