Tannleger og SARS-CoV-2 (koronavirus)

publisert i: Nyheter 0

Er det risikabelt å gå til tannlegen i disse tider? Tror nok det er vesentlig mer risikabelt å reise til og fra tannlegen enn selve tannlegebesøket. Tannlegene har gode hygiene- og sterilrutiner, så smitterisikoen er minimal. Derimot er det viktig å bruke hodet på reisen til og fra.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet egne råd for tannhelsetjenesten vedrørende smitte med SARS-CoV-2.

  • Generelle smitteverntiltak
  • Vurderinger vedrørende SARS-CoV-2 for tannhelsepersonell
  • Vurderinger vedrørende SARS-CoV-2 for alle pasienter
  • Pasienter med mistenkt eller bekreftet smitte med SARS-CoV-2
  • Smitteverntiltak og rutiner for tannbehandling ved SARS-CoV-2
  • Renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering

NTF er glad for at disse rådene har kommet. Vi har likevel hatt dialog med Helsedirektoratet rundt flere problemstillinger og bedt dem komme med helt tydelige avklaringer der det er mulig.

Helsedirektoratet er tydelige på at tannhelsetjenesten er en del av helsetjenesten og at det derfor skal opprettholdes et forsvarlig tannhelsetilbud til befolkningen. Det innebærer at vi skal gi et tilbud om nødvendig tannbehandling.

Alle må vurdere hva det innebærer og legge til rette for at de pasientene som har behov får den behandlingen de har krav på. På bakgrunn av rådene gitt vil det bli mindre aktivitet også i vår tjeneste. Vi er i dialogen med myndighetene tydelige på hvilke konsekvenser dette vil få for en helprivat tannhelsetjeneste.

Kilde: Tannlegeforeningen og SARS-CoV-2 

Legg igjen en kommentar