Bleking av tennene

Tannlegene gjør mer kosmetiske arbeider

publisert i: Nyheter 0

Aftenposten tok opp dagens behandlingssituasjon den 21. juli d.å. Den skriver at tannhelsen er betydelig forbedret i løpet av de siste 10 år . Den generelle tannhelsetilstand er blitt så mye bedre og behandlingsbehovet så mye mindre at det har skjedd en dreining mot mer kosmetisk behandling. Dette har også sammenheng med at pasientene synes å ha mer penger til tannbehandling i dag. Kosmentisk behandling medfører mer kunstige smil og unaturlig tannfarve på stadig flere mennesker. Hvite tenner er blitt høyeste mote. At det i mange tilfeller ser helt unaturlig ut synes ikke å bekymer pasient eller tannlege. Det er trist. Tannlegen burde være pasientens gode rådgiver og tilstrebe at pasientene beholder et så naturlig smil som mulig. Overbehandling og oversalg synes å få amerikanske proporsjoner i Norge også etter hvert.

Hvis tannlegen må se seg om etter nye arbeidsområder ligger det et stort uutnyttet felt i seniorgruppen. Denne har god råd og behov for både vedlikehold, reparasjoner og ikke minst forebyggende rutiner. Dette vil være vesentlig mer samfunnsnyttig innsats enn å selge kosmetikk til ukritiske pasienter.

Legg igjen en kommentar